Popping

Един от оригиналните фънк стилове, попинг-ът се заражда през 60те и 70те години в Америка. Въплъщава в себе си множество подстилове като Animation, Boogaloo, Miming, Puppet,  Scarecrow, Toyman, Tutting, Waving, Ticking и други, които могат да се изразят чрез различни базистни движения и изолация на частите на тялото.  Самият поп представлява рязко стягане и отпускане на определени мускули, той може да бъде изпълняван в ритъм и сила, избрани от танцьора, взависимост от ефекта, който иска да постигне. Стилът ,,Popping“ се свързва с името на легендарните  ,,Electric Boogaloos”, с основател Boogaloo Sam и членове Popin’Pete, Skeeter Rabbit, Suga Pop, Mr. Wiggles.