House

Произлизаща от клубове в Чикаго и Ню Йорк през средата на 80те години, може да се каже, че хаус културата е наследник на диско ерата. В началото на развитието на стила  са се използвали термините клубна музика и клубни танци, а самото название ,,хаус“ идва от клуба ,,Warehouse” в Чикаго. През 90те години културата излиза на яве пред обществото и така започват да се правят харектерни хаус партита, на които се е спазвал специален дрес код. Към 2000 година стилът има спад в развитието си, но с навлизането на jacking вълната, всичко се променя и тръгва нагоре. Сред основните елементи на танца влиза именно ,,jacking-a’’,  както и подстиловете ,,lofting’’  и ,,footwork”.  Самият стил има основни и характерни движение за него, но се използват и много други от различни стилове като jazz, hip hop, bboying, African, latin.